Mitglieder & Score

Tag

Riichi

Sanma

Best5

Tag

MCR


Riichi Tagesranking
2023-06-08 - Riichi & Sanma
Rank Name SUM   AVG   Hanchan    
1 Julian 77.80   38.90   2    
2 Isabel 54.70   54.70   1    
3 Songqing 27.40   13.70   2    
4 Jiaxin 25.90   25.90   1    
5 Gast 22.40   4.48   5    
6 Sami 18.10   9.05   2    
7 Lanxin 16.60   8.30   2    
8 Zuokan 12.90   6.45   2    
9 Chin-hui 1.40   0.70   2    
10 Yufan -0.20   -0.10   2    
11 Peggy -3.70   -1.85   2    
12 Julia -11.70   -11.70   1    
13 Junyu -16.60   -8.30   2    
14 Wenjia -17.00   -8.50   2    
15 Thomas -21.50   -10.75   2    
16 Jiaqi -27.80   -13.90   2    
17 Alex -29.60   -14.80   2    
18 Paul -31.40   -15.70   2    
19 Ruth -43.50   -21.75   2    
20 Alfons -54.20   -27.10   2